Dzisiaj: Czwartek 29 paździenika 2020

Rozpoczynamy remont Rakowskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
zdjęcie
W czwartek (17.09) rozpoczyna się remont ul. Rakowskiej. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz – jeśli to tylko możliwe – omijanie tego fragmentu drogi.
Prace prowadzone będą na odcinku około 1,7 km, od ul. Miast Partnerskich do ul. Logistycznej.
Roboty obejmą wzmocnienie i naprawę konstrukcji drogi, remont nawierzchni jezdni i pobocza. Przebudowane zostaną przepusty oraz zjazdy do posesji. Na wymienionym odcinku drogi wykonane zostanie także odwodnienie pasa drogowego.

Inwestycja będzie prowadzona pod ruchem. Planowane są tylko częściowe wyłączenia obu pasów. W dzień ruch będzie sterowany ręcznie. Natomiast w godzinach wieczornych i nocnych poprzez sygnalizację świetlną.
Warto zaznaczyć, że ten fragment ulicy Rakowskiej znajduje się w śladzie dróg krajowych 12, 74 i 91.
Zwracamy się z apelem do kierowców, szczególnie do tych, którzy jeżdżą wspomnianymi "krajówkami", aby omijali ten fragment ulicy i wybierali drogi alternatywne!

Roboty potrwają do połowy grudnia. Koszt wykonania inwestycji to około 2,3 mln zł. Na remont miasto pozyskało 50% dofinansowania ze środków Ministerstwa Infrastruktury.
← powrót