Dzisiaj: Poniedziałek 21 września 2020

Usługi udostępniania danych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

WMS/WFS – usługi udostępniania danych

Udostępnione usługi WMS (Web Map Service) zawierające dane dotyczące obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiatu stanowią dostęp do usługi wyszukania oraz usługi  przeglądania w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Web Map Service (WMS)
Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.
Web Feature Service (WFS)
W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektu z geometrii i atrybutów, które klienci mogą używać w każdym rodzaju analiz przestrzennych.

Poniżej znajdują się adresy naszych usług udostępniania danych. Serwisy udostępnione za pomocą usług sieciowych WMS, WMTS można dodawać do internetowych aplikacji mapowych jak np. Geoportal krajowy dostępny pod adresem www.geoportal.gov.pl
Usługi tego typu można również zobrazować za pomocą oprogramowania desktopowego np. Quantum GIS.
Jest to bezpłatne oprogramowanie GIS (udostępniane na podstawie licencji GPL) wykorzystywane zarówno przez administrację publiczną jak i firmy komercyjne.

Ewidencja Gruntów i Budynków.

https://ikerg.piotrkow.pl/piotrkow-egib

Ewidencja Miejscowości Ulic I Adresów.

http://mapserver.giadres.pl/cgi-bin/iadres-piotrkow

Cyfrowa Ortofotomapa miasta Piotrkowa.

https://ikerg.piotrkow.pl/cgi-bin/piotrkow-rastry

Geoportal krajowy.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Baza Danych Osnów Geodezyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zbiory bazy danych w formacie gml
Opisy topograficzne punktów osnowy

Przydatne linki

1. Serwer FTP Miejskiego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Tryb /dostęp w trybie chronionym – przed pierwszym logowaniem uzyskaj w MODGiK login oraz hasło/:  ftp://31.182.8.9/
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentowane są na stronie interneowej Pracowni Planowania Przestrzennego: http://ppp.e-mapa.net/ lub w postaci usługi sieciowej WMS pod adresem:
http://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/webgis/piotrkow/mpzp_mpiotrkow.map&feature_count=10
3. Geoportal województwa łódzkiego: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/

Udzielanie informacji oraz udostępnianie materiałów z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

sprawwy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul.Szkolna 28, pokój 4
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
tel.: 44 732-18-07