Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jedności Narodowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Topolowej
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wolborskiej 5.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ul. Sikorek 16
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leszczynowej 41,33,31 przeznaczonej do zamiany z osoba fizyczną.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 

 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Piwnej
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Wierzeje 73
 
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 110