Dotacje dla mikro i małych firm

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
zdjęcie
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi ogłosiło nabór w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Dotację można otrzymać na wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00.
IP zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu naboru, jeśli łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 130% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Więcej informacji i wzory dokumentów TUTAJ
← powrót