Dzisiaj: Poniedziałek 26 paździenika 2020

09-10-2020

Wykaz ul. Biała 19

Wykaz  nieruchomości  zabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski,  przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb.  przy ulicy  Białej 19.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ULICY SULEJOWSKIEJ 9/11 B
 
03-09-2020

Wykaz ul. Poranna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Porannej 11.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Wysokiej 44/46 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Działkowej 8 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Wysokiej 44/46 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Krasickiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego